Değerlerimiz

Değerlerimiz

  • Mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak verdiğimiz hizmetle müşterilerimizin memnuniyeti sağlamak.
  • Kalite, çevrenin korunmasını, iş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasını, her KM KILIÇ MAKİNA çalışanının yükümlülüğü haline getirmek.
  • Uygun bilgiler, eğitimler ve talimatlarla, çalışanlarımıza kalite bilinci, çevre bilinci ve güvenlik bilinciyle çalışma ve hareket etme becerisini kazandırmak.
  • Çalıştığımız her alanda, hataları önlemek ve tespit edilen hataları ortadan kaldırmak için müşteri ve tedarikçilerimizle birlikte çalışmak.
  • Kamuoyuna, müşterilerimize ve tedarikçilerimize işimizde kazandığımız uzmanlığı, tecrübeyi ve deneyimi aktarmak.
  • Gelişimimiz açısından ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlar için, kabul edilebilir olan en iyi ve yeni teknolojiyi kullanmak.
  • Olası acil durumları önlemek için gerekli önlemleri almak ve faaliyetlerimizin sonuçları hakkında açıklayıcı ve net bilgiler vermek
  • Enerjiyi hedefe yönelik ve tasarruflu kullanmak, uygun teknik önlemleri alarak, katı atık, çevreye zararlı emisyon ve atık su oluşumunu en aza indirmek.

Hız ve Kalite Kelimeleri Sizler için Yeniden Anlam Kazanacak

En iyiyi yakalama hedefi ile çıktığımız bu yolda, gelişen teknolojiyi yakında takip ederek modernize ettiğimiz makine parkımız, her geçen gün büyüyen ve uzmanlaşan ekibimiz, tasarımdan başlayarak anahtar teslim ürüne kadar tüm süreçlerde hizmet verebilme yeteneğimiz ve geniş bir üretim yelpazesinde hizmet verebilmemizdir belkide bizleri rakiplerimizden ayıran önemli özelliklerimiz.