DEĞERLERİMİZ

VİZYON

Müşterilerine sadece bir tedarikçi olmak yerine, bir çözüm ortağı olabilmek ve bu hedefe ilerlerken her zaman kendini yenilemek ve geliştirmek.

MİSYON

Gelişen teknolojiyi takip ederek kendimizi sürekli yenilemek, müşterilerimize en kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak, personel ve tedarikçilerimizi hedeflerimiz doğrultusunda sürekli eğitmek ve geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışında firma bilinirliğini arttırmak.

DEĞERLERİMİZ

1

Mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak verdiğimiz hizmetle müşterilerimizin memnuniyeti sağlamak

2

Kalite, çevrenin korunmasını, iş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasını, her KM KILIÇ MAKİNA çalışanının yükümlülüğü haline getirmek

3

Sistematik denetimler ve uygun önlemlerle, ilgili hukuki yükümlülüklere uymak ve bunların taleplerini yerine getirmek

4

Uygun bilgiler, eğitimler ve talimatlarla, çalışanlarımıza kalite bilinci, çevre bilinci ve güvenlik bilinciyle çalışma ve hareket etme becerisini kazandırmak

5

Çalıştığımız her alanda, hataları önlemek ve tespit edilen hataları ortadan kaldırmak için müşteri ve tedarikçilerimizle birlikte çalışmak

6

Kamuoyuna, müşterilerimize ve tedarikçilerimize işimizde kazandığımız uzmanlığı, tecrübeyi ve deneyimi aktarmak

7

Gelişimimiz açısından ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlar için, kabul edilebilir olan en iyi ve yeni teknolojiyi kullanmak

8

Olası acil durumları önlemek için gerekli önlemleri almak ve faaliyetlerimizin sonuçları hakkında açıklayıcı ve net bilgiler vermek

9

Enerjiyi hedefe yönelik ve tasarruflu kullanmak, uygun teknik önlemleri alarak, katı atık, çevreye zararlı emisyon ve atık su oluşumunu en aza indirmek

Translate »